RINGKASAN DPA SKPD


PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

 

SKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SUNGAI LOBAN

 

Kode Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Persen
5 BELANJA DAERAH 4,007,648,101 0 (4,007,648,101) 0.00
5.1 BELANJA OPERASI 3,997,648,101 0 (3,997,648,101) 0.00
5.1.1 Belanja Pegawai 3,024,148,551 0 (3,024,148,551) 0.00
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan  Daerah yang Dipisahkan 220.246.698.552,11 138.299.103.696,00 (81.947.594.856,11) (37,20)
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 973,499,550 0 (973,499,550) 0.00
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan  Daerah yang Dipisahkan 220.246.698.552,11 138.299.103.696,00 (81.947.594.856,11) (37,20)
5.2 BELANJA MODAL 10,000,000 0 (10,000,000) 0.00
5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10,000,000 0 (10,000,000) 0.00
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan  Daerah yang Dipisahkan 220.246.698.552,11 138.299.103.696,00 (81.947.594.856,11) (37,20)
6 PEMBIAYAAN 0 0 0 0.00
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 220.246.698.552,11 138.299.103.696,00 (81.947.594.856,11) (37,20)
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 220.246.698.552,11 138.299.103.696,00 (81.947.594.856,11) (37,20)
  SURPLUS/ DEFISIT -4,007,648,101 0 4,007,648,101 0.00